KURKUMÍN MÁ PROTIZÁPALOVÝ
ÚČINOK, JE VHODNÝ NAJMÄ PRI
ZÁPALE OČÍ.

VÝSLEDKY ŠTÚDIE 

  • Štúdie boli prevedené s Meriva komplexom, ktorý je obsiahnutý v doplnku stravy Aronta.
  • Meriva komplex obsahuje extract z curcuma longa + fosfolipidový komplex, podporujúci vstrebávanie kurkumínu.
  • Štúdie preukazujú zníženie relapsov ochorenia - až 88% zlepšenie. 

  • Zlepšenie nepríjemných príznakov typických pre uveitídy (bolesť oka, rozmazané videnie, začervenanie, svetloplachosť) už po 4-6-tich týždňoch od pridania k liečbe! 
  • Výborná znášanlivosť a spokojnosť pacienta.
 ALLEGRI et. al.: Management of chronic anterior uveitis relapses: efficacy of oral phospholipidic curcumin treatment. Long therm follow-up.