KURKUMÍN MÁ PROTIZÁPALOVÝ
ÚČINOK, JE VHODNÝ NAJMÄ PRI
ZÁPALE OČÍ.

O ochorení
Zrak je jedným z najdôležitejších zmyslov
, ktorým človek vníma svet okolo seba. Asi 80 % všetkých informácií z okolia
získavame prostredníctvom zraku ako elektromagnetické žiarenie, ktoré sa transformuje na nervové signály.
O prijímaní a spracovaní vizuálnych informácii sa v každom oku stará viac ako 100 miliónov receptorových buniek (tyčiniek a čapíkov) v sietnici
a asi 1,6 miliónov nervových vlákien spojujúcich sietnicu s mozgom.

Onemocnění zraku

UVEITÍDA, UVEITIS, ZÁPAL ŽIVNATKY 
Uveitídy (zápaly živnatky) zahŕňajú skupinu zápalových ochorení oka, ktoré môžu mať v prípade nedostatočnej alebo neúspešnej liečby veľmi vážne následky pre oči resp. pre zrak.
Uvea - živnatka je prostredná vysoko prekrvená vrstva oka, ktorá sa skladá z troch častí a to z cievnatky, vráskovcového telesa a dúhovky. Príčiny vzniku uveitíd môžu byť jednak vonkajšie (najčastejšie infekcie alebo úrazy), vnútorné (najmä na podklade autoimunitných ochorení), prípadne idiopatické (príčina zápalu nie je známa). Ochorenie postihuje najmä populáciu stredného veku (20-40 rokov) s incidenciou 38 prípadov na 100 000 obyvateľov.
Dôležité je včasné vyšetrenie u oftalmológa. Podľa príčiny ochorenia

Oci

je zvolená podľa konkrétnej situácie u pacienta lokálna aplikácia kortikosteroidov u pacienta s autoimunitnou uveitídou, imunosupresívna terapia (najčastejšie metotrexát), nesteroidné antiflogistiká vo forme kvapiek, k liečbe prednej uveitídy tiež mydriatiká, ATB a antivirotiká pri bakteriálnych resp. vírusových infekciách.
Ako sa prejavuje uveitída, zápal živnatky – príznaky, prejavy, symptómy:
Zápal postihuje často len jedno oko, ale môžu byť postihnuté obe oči.
Pri chronických formách často krát ochorenie prebieha celkom bez príznakov.

Hlavné príznaky:
 • začervenanie oka/očí
 • bolesť oka/očí
 • bolesť sa často propaguje do okolia oka
 • slzenie
 • fotofóbia - svetloplachosť
 • skotómy - výpadky zorného poľa
 • rozmazané videnie - zníženie zrakovej ostrosti
 • porucha vnímania formy predmetov (chorý vidí napr. čiaru ako vlnku atd.), hmlisté videnie
 • kŕčovité stiahnutie viečok
 • presiaknutie dúhovky s dilatovanými cievami
 • predná časť sklovca môže byť práškovito zakalená
 • komplikované často sekundárnym glaukómom – ľudovo povedané - zelený zákal, či kataraktou - šedý zákalUveitída je často sprievodným prejavom reumatického ochorenia alebo juvenilnej idiopatickej artritídy u detí. 

FARMAKOLOGICKÁ LIEČBA UVEITÍDY:
Mydriatiká – na prvom mieste v liečbe predných uveitíd (rozšírenie zornice). 
Sympatomimetiká – kontrakciu rozšírenia zornice urýchli. 
Kortikosteroidy – ovplyvňujú všetky typy zápalových reakcií bez ohľadu na príčinu. Toxicita kortikosteroidov je malá, i napriek tomu majú mnohopočetné vedľajšie nežiaduce účinky. 
Nesteroidné antiflogistiká – pôsobia protizápalovo, antipyreticky, analgeticky. Neovplyvní progresiu chronických zápalov. 
Antibiotiká – na liečbu mikrobiálnych uveitíd je indikované systémové podávanie antibiotík (perorálne či parenterálne). 
Antivirotiká – na liečbu recidivujúcej vírusovej uveitídy. Často musia byť nasadené celkovo a opakovane.  
Prírodná liečba – doplnky stravy! 

PODPORA LIEČBY V PRÍRODNEJ FORME: 
KURKUMÍN: 
 • je prírodná látka extrahovaná z podzemkov kurkumy (zložka korenia kari),
 • už stáročia sú dobre známe jeho pozitívne protizápalové a antioxidačné účinky,
 • je potrebné ho prijímať vo väčšom množstve (strava nepostačuje),
 • protizápalové pôsobenie až pri dennom príjme niekoľko gramov!,
 • kurkumín je zle rozpustný vo vode,
 • spojenie s tukovými substanciami výrazne zlepšuje vstrebávanie kurkumínu v čreve.

ÚČINKY KURKUMÍNU NA ĽUDSKÝ ORGANIZMUS:
 • Kurkumín ovplyvňuje rovnováhu medzi protizápalovými a prozápalovými procesmi v tele,
 • prispieva k postupnej a prirodzenej redukcii zápalu,
 • znižuje tvorbu nových ciev, ku ktorým dochádza pri mnohých zápalových procesoch (antineogenetický efekt),
 • predpokladá sa i ochranný účinok proti tvorbe nových cievok v oku u diabetikov.